Návrat na hlavní stranu

Farní a poutní kostel Bolestné Matky Boží [ Kostel nebo katedrála ]

Významné poutní místo na severovýchod od Teplic pod svahy Krušných hor vzniklo už v 15. století.
Podle pověsti sem uprchly před husity řeholnice z kláštera Světce u Bíliny a přinesly i sošku Panny Marie Bolestné. Postupně umíraly hladem a zimou, až poslední z nich ukryla sošku do dutiny stromu. Tam ji nalezli poutníci navštěvující hromadný hrob křižáků, padlých v bitvě u Ústí.
Ke kapli, jejíž hlavní oltář byl zbudován na místě nálezu sošky, dal v letech 1507 - 1515 nejvyšší kancléř českého království Albrecht Libštejnský přistavět prostornou chrámovou loď.
V roce 1590 byl prostor kolem svatyně obehnán vysokou zdí, při které bylo zbudováno sedm kaplí. Celý objekt spravovali chomutovští jezuité, kteří uchránili milostnou sošku panny Marie za stavovské povstání v letech 1618 - 1620.
V roce 1924 povýšil papež Pius XI. Svatyni na baziliku minor.
Tento monumentální poutní chrám tvoří s přilehlou jezuitskou rezidencí a biskupským gymnáziem mohutný celek, který v posledních letech prochází rekonstrukcí.

Nynější chrám byl zbudován v letech 1701 - 1706. Jeho staviteli byli litoměřičtí architekti Giulio a Octavio Broggiovi. Bohatě vyzdobená barokní jednolodní svatyně má tři páry pravoúhlých postraních kaplí.
Pozornost si zaslouží nejen kazatelna z roku 1714 ale také hlavní oltář s baldachýnem neseným 4 tordovanými sloupy s girlandami. Ambit se sedmi kaplemi symbolizuje podobně jako sedm paprsků slunce kolem sošky na oltáři sedm bolestí Panny Marie.

V nedaleké Krupce při gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie byly ve třicátých letech 18. století postaveny tzv. Svaté schody s hodnotnou barokní plastikou Ecce homo z poloviny 18. století.

Poutě do Krupky bývaly spojovány s poutěmi do Bohosudova.

Hlavní pouť se koná v neděli po svátku Narození Panny Marie (8. 9.).
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Kostel nebo katedrála
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 14.11.2021 v 11:30 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.