Holedeček [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Holedeček - informace z encyklopedie